• 1 NO Bi TA
  • 2 Lê Quyết
  • 3 Dương Muốn Đi Học
  • 4 boboy123anh
  • 5 Quang Dung Nguyen

LIÊN QUÂN

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 47 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 300,000đ

Tài khoản #5693

Giá: 400,000đ

Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 285,000đ

Tài khoản #5692

Giá: 380,000đ

Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 975,000đ

Tài khoản #5686

Giá: 1,300,000đ

Bảng ngọc 86 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 225,000đ

Tài khoản #5615

Giá: 300,000đ

Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 225,000đ

Tài khoản #5614

Giá: 300,000đ

Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 750,000đ

Tài khoản #5613

Giá: 1,000,000đ

Bảng ngọc 62 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 375,000đ

Tài khoản #5612

Giá: 500,000đ

Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 375,000đ

Tài khoản #5611

Giá: 500,000đ

Bảng ngọc 77 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 375,000đ

Tài khoản #5610

Giá: 500,000đ

Bảng ngọc 90 - Rank Bạc
ATM/Ví Điện Tử: 225,000đ

Tài khoản #5609

Giá: 300,000đ

Bảng ngọc 88 - Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 240,000đ

Tài khoản #5608

Giá: 320,000đ

Bảng ngọc 81 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 300,000đ

Tài khoản #5607

Giá: 400,000đ